Avedko - rvs maatwerk en plaatwerk

Random image: studio_sidebar11

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Avedko.

Regelkasten signalering A16

Regelkasten signalering A16

De Nederlandse snelwegen zijn voorzien van systemen, die het verkeer continu monitoren en zo nodig aansturen via matrixborden. Dit wordt gedaan middels lussen in het wegdek. Deze lussen worden via luskoppelkasten met elkaar verbonden en vormen zo een lange keten. Avedko regelkasten beschermen de luskoppels en aansturingsapparatuur tegen weer en wind en ijverige grasmaaiers.

Random image: studio_sidebar10